WITAJ NA STRONIE DORADCY METODYCZNEGO WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Strona adresowana jest do wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego, a w szczególności pracujących w Katowicach. Znajdziecie tu Państwo wiele informacji przydatnych w Waszej pracy. Będę próbował zainteresować Państwa aktualnymi problemami związanymi z kulturą fizyczną. Znajdziecie tu również informacje o kursach i szkoleniach. Zachęcam do zgłaszania wszelkich sugestii.

DORADCA METODYCZNY POLECA !!!

(30.08.2018) Nowe przepisy prawa oświatowego dotyczące wychowania fizycznego:

Ustawa Karta Nauczyciela - z dnia 26 stycznia 1982 r.  (tekst jednolity na dzień 1.01.2018r., a w nim m.in. zapisy dotyczące awansu po zmianach)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018r w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1133) (znajdziemy m.in zapisy o ocenie po zakończeniu stażu).

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574).

Treść podstawy programowej wychowania fizycznego - część dotycząca wf (na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 

Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego 

 

PARTNERZY

Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma